Noua versiune WinMENTOR ENTERPRISE 23.061 cuprinde îmbunătățiri majore.


  • DIVERSE
   • Trimitere email: se pot atasa si trimite automat, in acelasi email, mai multe versiuni de lista pentru Facturi fiscale. Constanta „Iesiri facturi fiscale si avize: selectie multipla versiuni listare” (simbol MultiPrintF) trebuie setata pe valoarea „DA, cu trimitere email” iar in fereastra de selectie a versiunilor de lista trebuie bifat „Automatic”. Subiectul emailului si textul va fi preluat din configurarea ultimei versiuni de lista atasate. (Vers. 23.061)
  • MENTOR
    • Nomenclatoare
     • Nomenclator parteneri: dreptul de acces „Nomenclator parteneri – modificare agent” nu avea efect. Desi nu era setat, se putea modifica agentul asociat sediului partenerului. (Vers. 23.061 corectie)
    • Iesiri
     • Iesiri avize/facturi: daca la nivel de partener este setat „pret din contracte/promotii la data livrarii”, atunci chiar si cand este setata constanta „Acordare preturi promotionale: exclud articolele provenite de pe comenzi” = DA, se aplicata promotia valabila la data facturii/livrarii. (Vers. 23.061 corectie)
     • Iesiri pe avize: desi este setata pe Da constanta „Generare automata documente de productie pt. cont intermediar” (simbol AutoProdContInt), in momentul salvarii avizului nu se genera automat bonul de consum si nota de predare. Incepea automat procedura abia la Modific & Salvez pe document. (Vers. 23.061 corectie)
     • Iesiri: s-a introdus constanta „Comportament iesiri cu articole definite cu taxare inversa” (simbol MesajTaxInvIes) cu valorile „Fara avertizare”/”Avertizare”/”Blocare salvare”. (Vers. 23.061)
    • Interne
     • Iesiri in consum: s-a adaugat constanta „Bonuri consum: view mare contine extensii”, pentru a putea afisa in view coloane cu campurile definite in „Fisiere cu structuri variabile”. (Vers. 23.061)
     • Transferuri (PG): dadea eroare la stergere transfer. (Vers. 23.061 corectie)
    • Contabile
     • Situatii financiare (PG): la generare formular de situatie financiara, din liste, nu erau aduse valorile (pe Oracle, pe aceeasi firma, apareau sumele). (Vers. 23.061 corectie)
    • Declaratii
     • D394(2016): la sectiunea D> Livrari in regim special o factura de iesire cu TipTVA = regim special de scutire art 312 CF aparea cu Baza impozabila la care se aduna de 2 ori TVA-ul de pe document. (Vers. 23.061 corectie)
     • D406 SAF-T: la intrarile cu taxare inversa si articol fara TVA nu genera Taxcode (trebuia 308302). (Vers. 23.061 corectie)
   • COMERCIAL
     • Oferte
      • Oferte clienti (PG): daca un camp definit ca si extensie la nivel de oferta era afisat in macheta, se putea edita dar la salvare se pierdea modificarea. (Vers. 23.061 corectie)
     • Comenzi
      • Comenzi clienti (PG): optiunea „Anuleaza rezervari articol” nu functiona corespunzator (partial la cantitate supraunitara si deloc la cantitate subunitara). (Vers. 23.061 corectie)
      • Comenzi clienti cu rezervare: daca se facea rezervare din stoc sosit ulterior, dar constanta „Livrare din pozitii sosite ulterior – preluare automata” = NU, atunci la generare aviz sau factura din comanda se prelua din alte pozitii decat cele rezervate; s-a corectat astfel incat livrarea sa se faca conform rezervarii, chiar daca a fost facuta din stoc sosit ulterior, lucrand cu constanta „Comenzi clienti: blochez rezervarile din stocuri ulterioare” = NU. (Vers. 23.061 corectie)
      • Comenzi clienti: a fost adaugata coloana „Masa articol” (din fisa articol). (Vers. 23.061)
      • Comenzi furnizori/clienti: s-a adaugat o noua valoare pentru constanta „Comenzi: view-ul afiseaza comenzile indiferent de luna de lucru in care au fost emise” = „DA, doar cele NEFACTURATE”; alegand aceasta valoare, in view se vor afisa doar cele cu aceasta stare, fara cele „FACTURATE PARTIAL”. (Vers. 23.061)
      • Dispozitii de livrare: s-a introdus constanta „Dispozitii de livrare: preluare Lansare = Da de pe comenzi clienti” (simbol DLCuLans) si daca este setata pe Nu, atunci nu se preia Lansat = „Da” de pe comanda client. De asemnea, cand este pe Nu, nu mai este afisat pe comanda interna butonul „Lansare dispozitii de livrare”. Constanta trebuie setata pe „Da” doar cand se doreste lansarea in productie pe baza de dispozitie de livrare. (Vers. 23.061 corectie)
     • Contracte
      • Contracte de tip abonament (PG): la facturare, chiar daca tip pret era setat „lunar fix – indiferent de nr. de zile facturabile din luna”, pe factura nu ajungea doar diferenta intre index din interval si plafon, ci se pondera cu zilele din luna. (Vers. 23.061 corectie)
      • Contracte de tip abonament: daca utilajul este de tip „Utilaj inchiriat clientului” si nu exista citire index in intervalul de facturare, atunci se factureaza cantitatea de pe contract. (Vers. 23.061 corectie)
     • Diverse
      • Bonuri de cantarire si analiza: atunci cand contractul era in valuta, calcul PA si PAU se facea cu taxa uscare si conditionare ca si cum ar fi exprimate in Ron, chiar daca nu era bifat „Corectia valorica este in lei”. (Vers. 23.061 corectie)
      • Bonuri de cantarire si analiza: butonul „PA” calcula pretul de achizitie conform formulei din constanta „BCAR: Formula de calcul pret achizitie” dar daca moneda contractului era diferita de lei, nu se face trecerea prin curs. (Vers. 23.061 corectie)
      • Bonuri de cantarire si analiza: s-au adaugat constante noi „Modul cereale – Formula de calcul scazamant ulei”, „Modul cereale – Formula de calcul scazamant proteina” si „Modul cereale – Formula de calcul scazamant boabe incoltite”; aceste scazaminte pot fi utilizate in formula descrisa in constanta „Modul cereale – Formula de calcul cantitate utila”. (Vers. 23.061)
      • Bonuri de cantarire si analiza: s-au adaugat in macheta „Moneda” si „Curs” care se completeaza atunci cand este contract asociat (erau folosite si pana acum la determinarea pretului pe baza contractului in valuta, dar nu se afisau). (Vers. 23.061)
    • PRODUCTIE
      • Executie
       • Raportare realizare productie: la pornire design dadea eroare „Cannot perform this operation on a closed dataset”. (Vers. 23.061 corectie)
     • EXPERT
       • Expertize
        • Documente suplimentare (PG): la selectare proiect de analiza dadea eroarea „VJ: Cannot perform this operation on a closed dataset”. (Vers. 23.061 corectie)
      • EDI
       • Iesiri avize – Export EDI: s-a rezolvat si pentru formatul Edinet, urmatoarea functionalitate: daca „tip ID la client = specific”, atunci in sectiunea <SellerParty>, <IDInBuyerSys> se completeaza „ID la client”; daca „tip ID la client = nedefinit”, atunci ramane cod extern partener. (Vers. 23.061 corectie)
      • UTILAJE
       • Actualizare bord utilaje: sunt aduse si contoarele utilajelor de alt tip decat „Utilaj propriu” („Utilaj inchiriat clientului”, „Utilaj client cu vanzare proprie”, „Utilaj client cu alt furnizor”, „Utilaj in custodie la client”). (Vers. 23.061 corectie)
      • LISTE
        • Generalitati
         • Listare – constante: nu mai functionau constantele:”Listare discount separat langa total factura” – simbol ListareDiscLangaTot,”Listare discount partener pe linie document” – simbol ListareLiniiDiscPart,”Listare documente iesire: coloane pret si cantitate in toate unitatile de ambalare” – simbol ListareUMAmbPretCant,”Listare documente iesire: cumulat dupa articol si unitate de masura” – simbol ListareDocAgregat,”Parametrul „Sold Partener” la listare factura” – simbol GetSoldListFact (Vers. 23.061 corectie)
         • Listare, export in format PDF: in anumite situatii (in functie de driverul de imprimanta), cand se folosea sintaxa „&bDimensiune” in parametrii de listare (exemplu: <&b100_CLIENT DENUMIRE> ), nu apareau primele caractere din denumire la printare si la export in PDF (desi la vizualizare lista se vedea corect). Solutia este crearea fisierului „PDFSincronA4.dat” si copierea langa executabil 23.061 release 2. (Vers. 23.061 corectie)
        • Mentor
         • Lista Balanta sintetica parteneri (PG): la generare aparea eroarea „Eroare ! [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: syntax error at or near „RULAJE””. (Vers. 23.061 corectie)
         • Lista Situatii financiare (PG): daca se apasa pe butonul de listare dadea „Eroare Access violation at address 0000000000411175 in module ‘WMEnterprise10.exe’. Read of address FFFFFFFFFFFFFFFF”. (Vers. 23.061 corectie)
        • Comercial
         • Lista Necesar de aprovizionat convorm vanzarilor: s-a introdus pe interfata posibilitatea de filtrare dupa Clasa de articol si Producator. (Vers. 23.061)
        • Productie
         • Lista Note de predare: pentru unele articole erau liniile multiplicate. (Vers. 23.061 corectie)
        • Expert
         • Lista Proiecte analiza centre cost: nu mai aducea date (pe versiunea 23.051). (Vers. 23.061 corectie)
        • Alte module
         • Lista Situatia imobilizarilor: coloana „Valoarea precedenta” nu mai aducea valoarea amortizata totala ci doar valoarea amortizata din luna anterioara. De asemenea, coloana „Amortizare totala” calculata pe baza coloanei „Valoare precedenta” aducea datele incorect. (Vers. 23.061)
       • WINMSERVICE
        • Utilizatori activi pe cheia Hasp: s-au adaugat coloane pentru modulele mai noi. (Vers. 23.061)
       • WME RETAIL
        • Bonuri retail: pe bon, in view-ul mic „Sedii partener”, s-a adaugat printre coloanele afisabile si „Adresa”. (Vers. 23.061)
        • Sincronizare parteneri: daca sediul X al partenerului A era fuzionat in sediu Y, la retail prin sincronizare nu se actualiza (sediu X trebuia sters iar pe bonuri si facturile infocm emise, trebuia sa fie inlocuit cu sediul Y). (Vers. 23.061 corectie)
       • WME RESTAURANT
        • Comenzi restaurant: s-a introdus constanta „Comenzi restaurant: activare implicita scanare” (simbol RestScanare) (Vers. 23.061)
        • Comenzi restaurant: se poate stabili ordinea de servire a produselor din comanda. Aceasta se regaseste si in listarea comenzilor la bucatarie. (Vers. 23.061)
        • Nomenclator sali: se poate stabili categorie de pret la nivel de sala (aceasta este prioritara celei setate in constanta „Categorie implicita pret vanzare la case de marcat/POS-uri” – simbol CodCatPretEmulUsr). (Vers. 23.061)
        • Note de plata: la listarea bonului pe casa de marcat este afisat si tipul „Plata moderna”. (Vers. 23.061)
       • WME PRODUCTIE SECTII
        • Raportare realizare productie/WMEProd: s-a introdus constanta „Raportare realizare productie: permisiune predare rebuturi” (simbol RRPRebuturi) cu valorile „doar o predare”/”predari multiple”. (Vers. 23.061)
       • WME RESTSERVER
        • GetInfoContracte: s-a adaugat si CodLinie la nivel de Items si CodContract la nivel de antet. (Vers. 23.061)
        • ModificaContracte: a fost adaugata o functie noua, pentru modificare contracte. (Vers. 23.061)
        • UpdateContracte: a fost introdusa o functie noua, de adaugare contracte de tip abonament. (Vers. 23.061)
        • UpdateUploadFile: s-au adaugat in json campurile CodDosar si Observatii. (Vers. 23.061)
       • WME COMENZI ONLINE
        • Adaugare comenzi: in lista de sedii se face ordonare alfabetica. (Vers. 23.061 corectie)
        • Adaugare comenzi: la selectia sediului unui client se seteaza ca subunitate de lucru cea a gestiunii setate la nivel de sediu si automat se preia si carnetul de comenzi online valabil pe subunitatea respectiva. (Vers. 23.061 corectie)
       • WME AGENTI ONLINE
        • Consultare oferte: la vizualizare oferta scroll-ul din dreapta este doar pe grila de articole. (Vers. 23.061 corectie)
        • Listare documente: daca sunt setate constantele cu simbolurile BancaImplicita2 si BancaImplicita3, atunci sunt afisate si acestea la datele firmei (cont si banca). (Vers. 23.061)
        • Partener nou: nu se seta corect caracterizarea contabila desi erau setate constantele „Tip contabil implicit pt. partener persoana fizica” (simbol IOPartPF) si „Tip contabil implicit pt. partener persoana juridica” (simbol IOPartPJ). (Vers. 23.061 corectie)
        • Partener nou: s-a introdus constanta „Categorie de pret implicita la adaugare partener din Agenti online” (simbol CatPretPartOnline). Daca aceasta nu este setata, atunci se ia in considerare constanta veche „Categorie de pret implicita la adaugare partener” (simbol CatPretPart). (Vers. 23.061)
        • Partener nou: se poate selecta clasa. (Vers. 23.061)