WinMENTOR 23.061/3 cuprinde procedura de înregistrare a bacșișului acordat salariaților, posibilitatea utilizării adeverințelor Word fără a avea aplicația Word instalată, introducerea unui nou tip de SAF-T: Norma 36, precum și alte dezvoltări și corecții la modulele existente.


 

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din luna/versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are același număr înainte de „/” (de exemplu: trecem de la versiunea 23.0 61/1 la versiunea 23.061/2), nu trebuie să executați procedura de verificare de structuri, însă este necesară procedura de actualizare constante (automată la install sau manuală pe fiecare firma) dacă sunt introduse constante noi de la o versiune la alta.

 


 

SECTIUNEA LISTE


MENTOR:

• S-a rezolvat bug-ul de la listarea nomenclatorului de articole în fomat etichetă;

SALARII

• Salarii – Certificate medicale și Declarații – Liste – Salarii – Borderou certificate: s-a introdus și indemnizația cu cod 16 „Unele tipuri de arsuri”;

• Diverse – Pontaje – zilele pontate D (delegat) sunt considerate zile/ore lucrate;

• Listă lichidare – Număr minori aflați în intreținere – s-a corectat valoarea adusă în acest câmp în cazul în care persoana din intreținere era minor în varstă de 17 ani. 

SECTIUNEA DATE

MENTOR:

• S-a implementat procedura pentru înregistrarea bacșișului acodat angajaților în vederea constituirii impozitului aferent fiecărui angajat în parte – consultați documentația Inregistrare Bacșis 2023 care insoțește versiunea;

• Trezorerie – Compensari – Inregistrare litigii/clienți incerți: la constituirea provizionului s-a introdus și opțiunea de 50%;

• Calculator program deschis de pe machete sau liste cu F2 – s-a introdus opțiunea de Renunț;

• Transferuri – Dicționar delegați – se vor afișa numai delegații activi;

• Trezorerie – Justificare avans decontare – s-a rezolvat eroarea cu „Obiecte neinițializate”, care apărea în momentul salvării decontului atunci când s -a intodus documentul de intrare sau chitanța din această machetă;

• S-a rezolvat problema fontului de culoare neagră pe fundal navy în câmpurile selectate, problemă ce apărea numai pe anumite calculatoare din cauza temei/culorilor de Windows;

SALARII:

• Alte drepturi/penalități – s-au introdus două noi categorii de venituri asimilate salariilor, pentru care se opresc toate contribuțiile și care se impozitează: Prime de asigurare, abonamente medicale plătite de angajator și Orice altă sumă în bani sau natură;

• Drepturi în natura/Sume asimilate salariilor: s-a corectat problema de la câmpul „Predat”, care în versiunea anterioară nu mai era editabil;

• A fost corectată baza de calcul pentru indemnizația de CO, pentru cazul în care angajatul avea spor permanent definit ca % din tarifar indiferent de timpul lucrat;

• S-a corectat modul de calcul a impozitului pentru salariații care beneficiază de facilități salariale și împreună cu alte drepturi neimpozabile obțin venituri ce depășesc plafonul de 10.000 lei (anterior se calcula impozit de plată deși valoarea venitului impozabil nu depășea plafonul);

• S-a tratat în modul de calcul a sumelor de la Alte deduceri și Indemnizația cu cod 17 Ingrijire pacient cu afecțiuni oncologice – ca fiind neimpozabilă, dacă aceasta este setată corespunzator (s-a scos bifa de „Se impozitează” și din documentația referitoare la indemnizații);

• S-a corectat baza de calcul pentru CAS și CASS în cazul intreruperilor de boală pe anul 2022 pentru salariații ce beneficiau de cei 200 lei scutiți.


Adeverințe

• S-a introdus posibilitatea configurării și listării adeverințelor salarial e cu opțiunea

Listare Word. Pentru detalierea pașilor ce trebuie urmați consultați documentul Mod utilizare adeverințe;

• Corecții pe informațiile afișate în Lista certificate – Anexa 10, anterior erau aduse certificatele incorect;

• Corecție asupra veniturilor afișate pe Adeverința CAS, anterior era adus același salariu tarifar pentru toate lunile, chiar dacă angajatul avea salariul modificat.

 MODUL SERVICE AUTO


• În grila de selecție a delegaților din comandă sunt afișati numai delegații clientului (în versiunea anterioară se afișau toți delegații).

 SAF-T

Constante:

• SAF-T: „Export CNP sau Cod partener pentru pers. Fizice” cu două valori posibile: Cod partener pt. CNP incorect – determină transmiterea unui cod unic creat automat de aplicație, în cazul în care nu există o informație corectă la nivelul fișei de partener și Cod partener – care permite alegerea transmiterii în D406 a CNP-ului unui partener persoană fizică.


Nomenclatoare:

• Căutarea în machete de UM SAFT a fost făcută Case Insensitive, anterior era necesară căutarea cu caractere mari și mici.


Generare

• S-a introdus tipul de raportare pentru SAF-T: Norma 36 pentru firmele de brokeraj și asigurări. Aceste firme vor avea de asociat conturile cu un p lan de conturi specific activității lor, plan de conturi ce se regăsește în tabla SAFTCO36 de la nivel de DATA. Asocierea conturilor în modulul de Declarații se va face implicit cu acest plan de conturi dacă tip-ul SAF-T este setat pe Norma 36.


Funcționare

• A fost adaugată coloana cu Rand D300 în macheta SAF-T TaxCode, pentru o corelare mai ușoară între TaxCode-ul ales și randul corespunzător din D300;

• A fost tratată situația în care se achita un instrument de plată asociat unui document din perioada anterioară;

• A fost tratat cazul facturilor cu bifa de INFOCM fără TVA, pentru care anterior nu era adus TaxCode;

• A fost tratată situația în care nu era adus TaxCode pe avizele de intrare;

• A fost tratat cazul achizițiilor de combustibil din UE, anterior nu era pus TaxCode;

• S-a corectat situația în care ștergerea unei compensări nu era actualizată și în TaxDecl.