Pachetul de programe WinMENTOR

Cui se adresează WinMENTOR?

Pachetul de programe de gestiune este conceput pentru a respecta cerinţele pieţei actuale, oferind un acces prompt şi simplu la toate resursele disponibile. WinMENTOR este destinat utilizarii de catre firme cu profil de:


– comert en-gros
– comert en-detail
– productie industriala
– productie agricola
– constructii
– audit financiar contabil
– alimentare publica

– prestari servicii

winmentor


Despre WinMENTOR

WinMENTOR înseamnă peste 25 de ani experienţă şi colaborare cu peste 45.000 de utilizatori din toată ţara.

 

Pachetul de programe este astfel conceput incat poate fi folosit si de catre persoane neinitiate in contabilitate. Configurarea initiala este definitivata sub indrumarea coordonatorului compartimentului economic. Ca urmare, in momentul introducerii datelor din documentele primare, programul genereaza automat inregistrarile contabile aferente. Acestea pot fi vizualizate imediat dupa salvarea documentului primar si datele astfel introduse vor fi preluate in mod automat in toate modulele sistemului.

 

WinMENTOR poate tine evidenta pentru un numar nelimitat de firme. Pentru fiecare firma in parte se poate configura modul de realizare a inregistrarilor contabile, astfel incat acestea sa fie conforme cu activitatea sa specifica.

 

Interconectivitatea modulelor WinMENTOR şi conectivitatea aplicaţiei cu periferice de gestiune (case de marcat, cititoare de coduri de bare, cântare electronice, terminale de culegere de date, etc.) aduce în prim plan simplitatea culegerii datelor iniţiale şi uşurinţa în transmiterea informaţiilor şi în manevrarea datelor contabile şi de gestiune.

 

Valoarea programului sporeste prin implementarea rapida a cerintelor si ideilor venite de la utilizatorii de zi cu zi. Colaboratorii si clientii nostri, fara exceptie, prin efortul lor, conjugat cu dorinta noastra de a crea un instrument puternic de gestionare a informatiilor, au contribuit si contribuie permanent la perfectionarea continua a pachetului de programe WinMENTOR.

 

Programul a fost creat special pentru lucrul în reţea şi la distanţă şi poate fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows 7, Windows 8 sau Windows 10.

Varianta STANDARD

Varianta EXTINS

Varianta „Standard” a pachetului WinMENTOR® oferă posibilitatea evidenţierii stocurilor atât valoric cât şi cantitativ. Pentru a avea accesul la toate facilităţile pe care WinMENTOR le poate oferi, vă recomandăm varianta „Extins”. În paragraful următor sunt prezentate diferenţele dintre pachetele „Extins”şi „Standard”. În afară de evidenţa contabilă (prezentă în ambele variante WinMENTOR), evidenţa global-valorică şi de cea cantitativ-valorică (din varianta „Standard”), varianta „Extins” dă accesul la:

 • generarea de rapoarte noi (cu integrare automată în meniul de liste),
 • termene de plată şi majorări de întârziere,
 • evidenţa profitului pe activităţi,
 • limitarea vânzărilor pe bază de credite acordate clienţilor,
 • gestiuni pe clase de caracterizare,
 • raportarea datoriilor la bugetul de stat,
 • discount-uri automate la facturare,
 • comenzi de la clienţi,
 • consumuri specifice,
 • certificate de calitate,
 •  
 • rapoarte manageriale în valută,
 • evidenţa vânzărilor pe agenţi,
 • evidenţa stocurilor cu serii,
 • împărţirea articolelor din stoc, parteneri,
 • diferenţierea articolelor din stoc după atribute specifice,
 • accesul la modulul de bugete şi obiective,
 • comenzi către furnizori,
 • comenzi interne de fabricaţie,
 • termene de expirare,
 • grafice, etc.

Module

Interconectivitatea modulelor WinMENTOR şi conectivitatea aplicaţiei cu periferice de gestiune (case de marcat, cititoare de coduri de bare, cântare electronice, terminale de culegere de date, etc.) aduce în prim plan simplitatea culegerii datelor iniţiale şi uşurinţa în transmiterea informaţiilor şi în manevrarea datelor contabile şi de gestiune.

Mentor

MENTOR este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, productie industriala si agricola, constructii, audit financiar-contabil, alimentatie publica, servicii, etc.

Producție

Creat pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor ce si-au dezvoltat activitatea de productie, modulul ofera posibilitatea asistarii utilizatorului în realizarea urmatoarelor etape:

Comercial

Posibilitatile de lucru oferite utilizatorilor acopera integral cele mai complexe solicitari ale departamentelor comerciale.

Casa de marcat

Modulul CASA DE MARCAT se adreseaza utilizatorilor de case de marcat "OPTIMA", "OMRON", "EURO", "DATECS", OPTIMUS si "SAPEL".

Restaurant

Asa cum sugereaza si denumirea, modulul "Restaurante" este destinat gestionarii activitatii din cadrul unui restaurant, aplicatia fiind conectata la baza de date WinMENTOR.

Expert

EXPERT este un modul WinMENTOR care permite analiza activităţii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile.

Service auto

Modulul functioneaza impreuna cu produsul WinMENTOR continand doar procedurile specifice activitatii de service auto

Parc auto

Modulul Parc Auto permite gestiunea flotei auto si calculul consumului normat de combustibil pe baza fiselor de activitate zilnica (FAZ).

WM Edi

WM EDI (Electronic Data Interchange) este o noua aplicatie creata de echipa WinMENTOR, care raspunde cerintelor clientilor sai - furnizorii retelelor mari de retail.

Salarii

Modulul SALARII ofera posibilitatea calculului salariilor angajatilor, lasând utilizatorul sa opteze între înregistrarea lor contabila direct în modulul de baza WinMENTOR si includerea lor manuala prin note contabile.

Mijloace fixe

Modulul MIJLOACE FIXE permite calculul automat al amortizarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, aflate în gestiunile societatii utilizatorului în regim liniar, accelerat sau degresiv.

DocImpServer

DocImpServer este un modul distinct ce functioneaza ca server de import de documente destinat proiectelor de interfatare a diferitelor aplicatii cu programul WinMENTOR.

WM Admin

WMAdmin are capacitatea de a opera automat actualizari ale bazei de date existente, pentru o lista specificata de firme. Este o componenta vitala pentru utilizatorii care lucreaza in mod curent cu un numar important de firme.

Satelit

Legatura dintre BAZA si SATELIT - destinata sincronizarii celor doua baze de date care se dezvolta in paralel .

Cuplaj

Modulul CUPLAJ permite listarea unei balante cumulate pentru un grup de mai multe firme inregistrate in nomenclatorul WinMENTOR.

Bugete

Modulul BUGETE se adreseaza unitatilor economice care doresc sa-si conduca activitatea in baza unui plan de venituri si cheltuieli, in mod deosebit institutiilor publice.

Stoc online

Modulul STOCURI-COMENZI ONLINE este o aplicatie de tip Web Server si presupune instalarea in prealabil a serverului de Web IIS.

Curierat

Modulul CURIERAT vizeaza rezolvarea problemei generarii buletinului de expediere (AWB) prin incarcarea automata a serviciilor de curierat, in functie de transportatorul utilizat, de destinatia livrarii si de caracteristicile pachetului.

e-Factura

Orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emite facturi electronice către alți operatori, poate opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura

e-Transport

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT

SAF-T

Obligația întocmirii și depunerii declarației informative D406 este introdusă fazat în timp de către ANAF pentru diferitele categorii de contribuabili, în funcție de arondarea lor la principalele categorii pe baza criteriului de administrare – în mod diferențiat pentru marii contribuabili, contribuabilii mijlocii și contribuabilii mici.


Aplicația Declarații

Echipa WinMENTOR a lansat o noua aplicatie pe nume Declaratii, care include declaraiile esentiale pentru afacerea dumneavoastra.
Creşterea volatilităţii legislatiei fiscale din ultimii ani a condus la concentrarea eforturilor de actualizare a aplicatiilor de gestiune intr-o aplicatie unică, dedicată declaraţiilor. Aceasta permite simplificarea şi eficientizarea operaţiunilor, adăugând avantajul punctualităţii.

Aplicaţia DECLARATII este complementară pachetului de programe WinMENTOR, fiind compatibilă atât cu versiunea STANDARD cât şi cu versiunea EXTINS a acestuia.

Noua aplicaţie conţine declaraţiile 112, 300, 390 si 394 precum şi REVISAL, Fişele fiscale şi Bilanţul contabil. Ulterior modulul va include şi alte declaraţii, ordinea de proiectare a componentelor modulului fiind determinată de cerinţele venite de la utilizatori. Din DECLARATII puteţi exporta şi valida datele contabile într-un document în format XML. De asemenea, puteţi crea şi semna documentul în format PDF, cu ajutorului programului Duk Integrator, furnizat de ANAF, apelabil direct din aplicaţie.


Licența

Preţul aplicaţiei este de 49 EURO/staţie de lucru. Membrii CECCAR beneficiază de o reducere de 50%.


Abonament

Abonamentul de actualizare a aplicaţiei are o valoare de 49 EURO/staţie de lucru/an calendaristic, indiferent de momentul cumpărării
Începând cu 01.01.2012, utilizatorii care au achiziţionat licenţa aplicaţiei DECLARATII în anul anterior vor plăti abonamentul de actualizare în intervalul în intervalul 01-15 ianuarie pentru anul în curs, iar utilizatorii noi vor plăti atât licenţa cât şi abonamentul de actualizare, la cumpărare.
Plata abonamentului pentru aplicaţia DECLARAŢII va permite fiecărui utilizatori autorizat să beneficieze de versiunile ulterioare – ce includ declaraţiile noi(pe măsura ce acestea vor fi disponibilr) şi actualizările declaraţiilor deja existente.

 • Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale şi este reglementat prin art. 59^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și prin OpANAF nr. 1783/2021.


  Obligația întocmirii și depunerii declarației informative D406 este introdusă fazat în timp de către ANAF pentru diferitele categorii de contribuabili, în funcție de arondarea lor la principalele categorii pe baza criteriului de administrare – în mod diferențiat pentru marii contribuabili, contribuabilii mijlocii și contribuabilii mici.


  Declarația informativă D406 Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) se depune în format electronic, data limita de depunere fiind cel mai târziu:

  • – până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind „Stocurile” şi „Activele”).
  • – până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar pentru care se raportează, în cazul informațiilor SAF-T privind „Activele”.
  • – la termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul informațiilor SAF-T privind „Stocurile”.


  Contribuabilii/plătitorii vor transmite D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor transmite Declarația informativă D406 trimestrial.

 • Declarație privind obligaţiile la bugetul de stat, conform OPANAF 1203/10.05.2018, valabil începând cu 05/2018
 •  
 • Declarația se completează și se depune până la data de 25 ale lunii, de către contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative și de plată pentru impozitele și taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.
 •  

Din WinMENTOR®se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR şi eventuala lor modificare, operată de utilizator. Declaraţia se poate lista doar în formatul .pdf, rezultat în urma validării fişierului .xml.

 • Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform OPANAF 3695/ 27.12.2016 (începând cu anul de raportare 2016).
 •  
 • Se completează şi se depune anual de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului.
 •  

Din WinMENTOR se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR şi eventuala lor modificare, operată de utilizator. Declaraţia se poate lista doar în formatul .pdf, rezultat în urma validării fişierului .xml.

 • Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
 •  
 • Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
 •  
 • Declaraţia se completează şi se depune semestrial până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind trasferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
 
    • Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri.
    •  
    • Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, şi se depune lunar, la Agenţia Naţională a Finanţelor, până pe data de 25 a fiecărei luni (inclusiv).
    
   Din WinMENTOR se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII. După deschiderea executabilului DECLARAŢII se alege Declaraţia 390 VIES, se apasă butonul Generare.
    • Declaraţia informativă 392 privind livrările de bunuri şi prestările de servicii.
    
   D392 A se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei.

    

   D392 B se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

    

    

   Potrivit OUG 84/2016, depunerea acestor formulare este amânată până la data de 31.12.2019. 

 
      • Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform OPANAF 2264/2016
      •  
      • Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art 307 alin. (1) şi alin. (7) din Codul fiscal, pentru operaţiunile impozabile în România.
      •  
      • Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 30, inclusiv, a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial, etc.).
      
     Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARAŢII se permite generarea declaraţiei, editarea şi exportul ei în format .xml, iar conversia în .pdf se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.
      • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
      •  
      • Se completează începând cu anul 2011 de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi independente, plătitorii de venituri pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională, persoane asimilate angajatorului, orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
      •  
      • Declaraţia se poate depune lunar sau trimestrial, până pe 25 a lunii următoare celei pentru care se depune declaraţia.
      
     Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARAŢII se permite generarea declaraţiei, editarea şi exportul ei în format .xml, iar conversia în .pdf se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.
 
 
      • REVISAL – registrul general de evidenţă a salariaţilor

        

       • Aplicaţia REVISAL este folosită pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora
       • Se completează de către angajator de fiecare dată când în cadrul firmei apar modificări cu privire la evidenţa salariaţilor şi în funcţie de modificare, se depune în termen de câteva zile.
       •  

       Din WinMENTOR se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII.Observaţii:

       • Nu se actualizează datele în cazul în care pentru un contract există mai multe înregistrări.
       • Nu se actualizează datele pentru contracte de tipul: venituri asimilate, vechi – convenţie fără cm, vechi – convenţie cu cm.
       • Nu se actualizează contractele a căror dată de încetare este mai mică decât data de consemnare a actualizării.
       • Se completează de către persoana înregistrată în scopuri de TVA cuprinzând următoarele tipuri de raportare: raportare anuală, situaţie financiară anuală şi situaţie financiară semestrială în termen de 120 zile sau 150 de zile în funcţie de tipul de raportare.
       •  
       • Fişele fiscale se completează de către societăţile care au cel putin un angajat, o data pe an, şi se depun la Agenţia Naţională a Finanţelor Publice până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv. Termenul limită pentru completarea fişelor fiscale este până în anul 2010, inclusiv!