WinMENTOR 22.091/1 cuprinde noul modul e-Transport care oferă clienţilor posibilitatea înregistrării documentelor la ANAF şi obţinerea codului UIT.


 

Versiunile vor fi incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din luna/versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are același număr înainte de „/” (de exemplu: trecem de la versiunea 22.091/1 la versiunea 22.091/6), nu trebuie să executați procedura de verificare de structuri.


E-Transport

Opțiune nouă în program ce permite transmiterea facturilor de intrare/ieșire la Anaf și obținerea codului UIT necesar transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat. Pentru detalii referitoare la funcționare și configurări necesare, consultați documentul ce însoțește versiunea Documentație e-Transport.

Important!
Funcționarea acestei opțiuni este condiționată de achiziționarea modulului e-Transport. Pentru ofertă și detalii, luați legătura cu distribuitorul local sau agentul nostru de vânzări căruia îi sunteți arondat.Update incremental
. Versiunea 22.091/6 (18.10.2022)


SECTIUNEA LISTE / MODUL MENTOR

• Iesiri – Facturi în valuta – s- a corectat afisarea campului Sediu Clinet la listarea/vizualizarea documentului.

SECTIUNEA DATE / MODUL MENTOR:

• Iesiri – Facturi si Iesiri in valuta – s-a corectat campul Factura este care aparea ca fiind inhibat pe un document nou adaugat;

• S-a corectat eroarea cu SQL Open de la Bonuri de consum ce aparea în anumite conditii;
• S-a corectat carnetul de documente de pe receptii pentru cazurile in care se inscria

Chitantierul in acest camp in loc de Nota intrare receptii.

e-Factura:

• S-au adaugat in xml data de inceput si data de sfarsit (datele lunii) pentru facturile generate din contractele de abonamente ce cuprind servicii.

e-Transport:

• S-a corectat generarea xml-ului pentru facturile cu valori negative (inainte se obtinea eroare).Update incremental. Versiunea 22.091/4 (05.10.2022)

SECTIUNEA DATE / MODUL MENTOR

• Iesiri catre subunitati – s-a corectat problema afisarii avizelor catre subunitati in view-ul mare.

Pentru aceasta versiune este suficienta copierea noului executabil peste executabilul din kit-ul 22.091/1, fara verificare de structuri. Kit-ul se poate descarcă de 👉 aiciUpdate incremental. Versiunea 22.091/3 (04.10.2022)

 

SECTIUNEA DATE / MODUL MENTOR

• Interne–Transferuri intre gestiuni–s a rezolvat problema de lalistare document;
• Trezorerie–Monetare-s a rezolvat problema de la listare document;

e-Transport:

 • S-a corectat problema de pe cheile MEMO, nu se vedea modulul e-Transport desi fusese programat;

 • Iesiri in valuta – s-a corectat eroarea de la generarea xml-ului pt e-Transport;

 • Corectie privind facturile ce indeplineau numai conditia de cantitate – la prima salvare de

  doument nu aparea mesajul legat de obligativitatea inregistrarii e-Transport-ului ;

 • Introducere parametru UIT in specific lista pe listare documente pe facturi de iesire, avize de iesire, facturi de export, avize catre subunitati si transferuri;Update incrementalVersiunea 22.091/2 (03.10.2022)

SECTIUNEA DATE / MODUL MENTOR

• S-a corectat problema de la listare certificatelor de calitate de pe livrari aparuta in versiunea 22.091/1.VERSIUNEA INIȚIALĂ 22.091/1(30.09.2022)SECȚIUNEA LISTE / MODULUL MENTOR

• Mișcări-Ieșiri: s-au introdus coloane pt Id Incarcare si Id Descarcare pentru eFactura.SECȚIUNEA DATE / MODULUL MENTOR

• Constantă nouă: Preluare automată a obs. pe COM. INTERNE de pe linii Comandă – setarea acestei constante pe DA duce la preluarea automată a observațiilor de la nivel de linie de pe comenzi clienți pe comandă internă aferentă acelei comenzi interne

• Confidențialitate date – categorii de utilizatori:

 1. S-a introdus o nouă categorie de drepturi: Acces la modulul date salarii – debifarea acesteia duce la interzicerea accesului la modulul de Salarii din date, în schimb se pot vizualiza listele aferente acestui modul;
 2. S-a introdus o categorie nouă de drepturi pe Diverse: Ieșiri: Acces generare și transmitere e-Transport.

• S-a introdus posibilitatea importului facturilor în așteptare pe Import date din alta aplicatie – Facturi intrare; 

• S-a rezolvat problema preluării cursului valutar pe operațiuni de la Import plăți în format txt; 

• S-au rezolvat mesajele cu Acces neautorizat sau meniurile inhibate/invizibile ce apăreau uneori datorită modificărilor pentru protecție pe cheie a noilor module.SECȚIUNEA DATE / MODULUL SALARII

• Condiții de salarizare – Contribuții: s-a introdus posibilitatea selectării motivului de exceptare de la plata contribuțiilor la baza minimă;

• S-a refacut calculul contribuțiilor cu și fără facilități pentru angajații din domeniul cu facilități care depășesc plafonul de 10.000 lei și au în lună și concedii medicale;


Atentie!!

Această modificare va duce la schimbarea valorilor de la contribuții, impozit și rest de plată la recalcul salarii. Așadar, dacă ați avut aceste situații și vreți să mergeți pe noul mod de calcul, va trebui să refaceți plățile de la lichidare și declarația D112.

• S-a corectat calculul impozitului scutit în cazul angajaților din domeniul cu facilități care depășesc plafonul de 10.000 lei și au contract scutit de impozit (persoane cu handicap, cercetare-dezvoltare, etc);

• S-a corectat calculul impozitului scutit în cazul angajaților din domeniul cu facilități care depășesc plafonul de 10.000 lei și care sunt detașați în străinătate – nu se mai calculează impozit scutit;

• S-a corectat calculul impozitului scutit conform ordinului 3063 în cazul angajaților din domeniul cu facilități care depășesc plafonul de 10.000 lei, care au și rețineri neimpozabile.SECȚIUNEA DATE / E-FACTURA

• S-au introdus 3 constante noi care nu sunt încă tratate în cod (vor putea fi folosite începând cu următoarea versiune):

 1. Persoană juridică înregistrată în RO-eFactura;

 2. Transmit facturi cu produse risc fiscal intracomunitar(eFactura);

 3. Transmit facturi cu produse cu risc fiscal ridicat către PF(eFactura).