Transmiterea datelor contabile şi fiscale către ANAF, prin intermediul Declaraţiei 406 (SAF-T)se poate face de către marii contribuabili direct din WinMENTOR.


Ce este SAF-T?

Acronimul SAF-T vine de la Standard Audit File for Taxation (Fișierul Standard de Audit pentru Taxe) şi este o raportare pe care marile companii trebuie să o trimită către administraţia fiscală, începând cu 1 ianuarie 2022. Introducerea ei vizează reducerea deficitului de colectare a TVA și digitalizarea inspecțiilor fiscale, în condiţiile în care România are cea mai redusă pondere a veniturilor fiscale în PIB și cel mai mare deficit de încasare a TVA din Uniunea Europeană.


Când se depune?

SAF-T se bazează pe standardul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) şi include registrul jurnal, creanțele (AR), datoriile (AP), mijloacele fixe și inventarul.

Primele trei module se vor depune în mod regulat, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare. Datele referitoare la mijloacele fixe se transmit o dată pe an, până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, iar informațiile legate de inventar, doar la solicitarea autorităților fiscale şi în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării.


Cine şi când trebuie să depună SAF-T?

  • Marii contribuabili, încadrați ca atare și în anul 2021, trebuie să depună D406 până pe 25 februarie, pentru perioada fiscală care începe la 1 ianuarie 2022 (data de referință);
  • Noii mari contribuabili încadrați în această categorie la data de 1 ianuarie 2022, dar care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, au obligația de a depune D406 până pe 25 august, pentru perioada fiscală ce începe la data de 1 iulie 2022 (data de referință);
  • Pentru contribuabilii mijlocii, încadrați în această categorie la data de 31 decembrie 2021, depunerea D406 se va face până pe 25 februarie 2023, pentru perioada fiscală ce începe la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință);
  • Contribuabilii mici, încadrați în această categorie la data de 31 decembrie 2021, vor depune D406 până pe 25 februarie 2025, pentru perioada fiscală care începe la data de 1 ianuarie 2025 (data de referință);
  • Pentru contribuabilii nou-înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați. Sursa: ANAF, Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declaraţiei informative D406 fişierul standard de control fiscal (SAF-T)

Dacă ai nevoie de această funcționalitate sau dorești sa afli mai multe informații în acest sens te rugăm să ne contactezi.

PS: În curând vom revenii cu mai multe informații privind sistemul de e-Facturare.