DECLARAȚII 24.051/1 cuprinde actualizarea Declarației 112 conform Ordinului comun nr. 723/31/474/1264 al ANAF/CNPP/CNASS/ANOFM din 22.04.2024, precum și diverse corecții la declarația SAF-T: Active.


 

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din lună/ versiunea minoră.
Toți clienții WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARAȚII după ce s-au asigurat că au făcut upgrade cel putin la versiunea WinMENTOR 24.041/3 (cel putin pentru D112 cazurile part time si indemnizatii boala).

 

Atentie!

Pentru actualizarea structurilor noi referitoare la declaratii este necesar sa rulati din Declaratii – Diverse – Service-ul de structuri, atat pe Baza de date Firma cat si pe Baza de date Martor (NEW).

 D112:

• S-a actualizat declaratia 112 conform Ordinului comun nr. 723/31/474/1264 al ANAF/CNPP/CNASS/ANOFM din 22.04.2024, valabil începând cu luna de raportare 04/2024 – publicat în data de 15.05.2024:

– S-a modificat formula la B4_5 Baza CASS pentru a prelua corect valorile atunci cand sunt si indemnizatii fara CASS in cadrul firmei;

– S-a modificat formula de la E3_14 Venit baza de calcul al impozitului pentru a aduce corect valorile in cazul in care angajatii au indemnizatii neimpozabile;

– Sectiunea E3 – s-au desfiintat campurile : E3_89, E3_84, E3_76 si s-au introdus campuri noi: E3-94 Sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil, conform art. 76 alin. (4^1) lit. i) din CF; E3_95 Diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite, conform art. 76 alin. (4^1) lit. j) din C E3_96 Contravaloarea tichetelor de activităţi casnice acordate angajaților, potrivit Legii nr. 111/2022;

Aceste tipuri noi de venituri se vor regasi si in urmatoarea versiune de WinMentor (pe care o vom scoate pana la sfarsitul saptamanii) la Drepturi in natura/sume asimilate salariilor.BILANT:

• Au fost adaugate conturile 616, 617, 618 si analiticile 1491, 6121, 6122, 6123 in planul de conturi generice.Trebuie descarcat si importat din nou zip-ul cu formulele pentru bilantSAFT – Active:

• A fost corectata data transmisa in sectiunea Documente Sursa (SourceDocuments)- Tranzactii cu active (AssetTransaction) pentru amortizarea imobilizarilor in D406-Active;


• A fost corectata situatia in care aveam valori pe campul Transfers pentru anumiteimobilizari, desi nu au fost facute operatiuni specifice conform documentatiei ANAF;

• A fost corectata valoarea dupa pe campul Depreciationforperiod in cazul imobilizarilor careaveau acelasi numar de inventar ca si obiecte din inventar aflate in gestiunea firmeiraportoare;

• A fost corectata valoarea raportata in campul AssetAdition, anterior era cuprinsa valoarea maririlor de valoare realizate in perioada anterioara celei pentru care se face raportarea;

• S-a rezolvat problema furnizorului de imobilizari din SAF-T: ACTIVE atunci cand mijlocul fix provine din stoc initial sau marire de stoc (inregistrari ce aveau furnizorul inregistrat) .Observatii:

Atenționările generate de programul DUKIntegrator nu reprezintă un impediment pentru
depunerea declarațiilor la ANAF.