Skip to Content

Blog Archives

Versiune nouă Declarații 202.01

Versiune nouă Declarații 202.01

 

BILANT

 • A fost modificata structura formularului F30 (BS si UU).
 • S-a refacut interfata conform noilor specificatii si s-a modificat structura de export in format xml. Va trebui sa copiati arhiva BILANT 17.07.2017.zip pe calculatorul dumneavoastra si apoi sa lansati in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa selectati arhiva de mai sus.
  D112
  A fost corectata generarea declaratiei in cazul existentei contractelor multiple pentru angajati, in care cel putin unul din ele este de administrator.

  Observatii

  In meniul HELP s-a introdus optiunea „Verifica actualizari” care cauta pe adresa noastra de ftp existenta unei noi versiuni de program. In cazul in care gaseste va anunta, urmand ca dumneavoastra sa hotarati daca faceti actualizarea sau nu.

 

 

0 Continue Reading →

Versiune nouă WinMENTOR 843.01

Versiune nouă WinMENTOR 843.01


Liste: Mentor

 •  S-a corectat eroarea ” List index out of bounds (100)…” ce aparea la generarea jurnalului de vanzari, in cazul firmelor cu TVA la incasare si cu tranzactii de achizitii cu TVA la incasare. Se va utiliza pentru generarea declaratiei D300 versiunea 201.01 de DECLARATII sau orice versiune ulterioara.
 •  In „Registrul jurnal” s-au adaugat coloanele: Data adaugarii, Data modificarii, Identificator si s-au completat coloanele Partener debit, Partener credit si pentru operatiile de plata/incasare catre/de la angajat, viramente interne, justificare avans angajat: plata/incasare furnizor/client, angajat.
 •  In „Registrul Jurnal de incasari si plati PFA” din TREZORERIE, incasarea in avans prin banca fara TVA se ducea pe coloana de cassa.
 •  In lista „Situatia imobilizarilor” a fost introdusa coloana Data intrarii, care reprezinta data achizitionarii mijlocului fix.
 •  In „Nomenclator articole” s-a introdus coloana „Vandut emulare” care contine stocurile de articole vandute prin emulare, nedescarcate prin monetar, la momentul listarii.

  Comercial

 •  In listele de oferte (furnizori, clienti) s-au adaugat coloanele: Telefon si Email, corespunzatoare sediilor sociale ale partenerilor.
 •  A fost corectat „Topul vanzarilor” in cazul facturilor platite prin casa de marcat, emulare tastatura. Se dublau cantitatile vandute, fiind preluate atat de pe facturi cat si de pe monetare. S-a revazut cu aceasta ocazie si generare acoloanelor Valoare discount si Valoare majorari.

  Salarii

 •  In fluturasul variabil s-a corectat procentul corespunzator sporului de vechime, conform metodei de schimbare a transei de vechime, configurata prin intermediul constantei „Schimbare transa vechime”.
 •  In lista „Plati in conturi individuale” s-a corectat valoarea coloanei ValPartiala.

  Mentor:

 • LISTARE – Imaginile din fisierele .BMP, utilizate in configurarea documentelor si listelor vor fi vizibile, indiferent de locul pozitionarii lor in pagina (vezi figura 1).
 • VALIDARE CNP – S-a modificat validarea in sensul excluderii codului judetului din procedura. Am constatat ca algoritmii de validare publicati doar enunta in structura CNP-ului existenta grupului de cifre corespunzator codului de judet, dar nu fac si validare pe grupul respectiv.
 • CONSTANTE GENERALE FUNCTIONARE: PARTENERI – Constanta „Verificare cod fiscal/CNP” a fost redenumite si modificata ca functionare. Noua denumire este: „Verificare CIF si CNP”, iar valorile pe care le poate lua sunt: CIF si CNP; NU; Numai CIF; Numai CNP.
 • CONSTANTE GENERALE DECLARATII: DECLARATIE 394 – S-a introdus constanta „Tranzactii cu taxare inversa ce utilizeaza articole neclasificate” prin intermediul careia se poate bloca salvarea tranzactiilor sau emite un mesaj de avertizare, valoarea implicita fiind: „Blocare salvare”. Verificarease face numai pentru parteneri al caror sediu social este in Romania. In cazul in care tara sediului social nu se poate determina, indiferent de valoarea constantei, se va genera doar un mesaj de avertizare.
 • CONSTANTE UTILIZATOR: COLOANE CONFIGURABILE VIEW-URI – S-au adaugat constante noi privind configurarea vizualizarii coloanelor in generatorul de facturi. Noile constante se refera la coloanele: Gestiune, Termen expirare, Cod intern, Pret maxim, Pret inregistrare, Adaos, Densitate combustibil, Tip densitate combustibil.
 • NOMENCLATOR PARTENERI – S-a scos validarea referitoare la tipul articolelor, din fereastra „Oferta/contract”.
 • NOMENCLA TOR P ARTENERI – Pentru persoanele fizice s-a introdus posibilitatea definirii unui cont bancar. Contul va fi inregistrat cu litere mari (CAPS) indiferent de modul de tastare si indiferent de tipul partenerului (persoana fizica sau juridica).

Fig. 1

 • NOMENCLATOR PARTENERI – La adresa, campurile etaj si apartament s-au modificat ca tip, din numerice in alfanumerice.
 • NOMENCLATOR ARTICOLE – S-a introdus posibilitatea importarii materialelor, din structura ambalajelor, conform retetelor de fabricatie a produselor.
 • NOMENCLATOR PERSONAL – S-a introdus campul „Identificator” utilizabil in schimbul de inregistrari cu diverse alte aplicatii.
 • IMPORT BCS – S-a corectat importul BCS de pe transferuri.
 • INTERF A T A BCS – S-a introdus posibilitatea identificarii articolelor dupa „Cod catalog partener”,care pe intrari de la furnizori in stoc si comenzi catre furnizori inseamna cod catalog furnizor iar pe iesiri din stoc catre clienti si comenzi de la clienti inseamna cod catalog client(vezi documentatie INTERFATA BCS).
 • INTERF A T A BCS – S-a introdus posibilitatea inregistrarii fapticului, in inventarul articolelor cu serii (vezi documentatie INTERFATA BCS).
 • IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII – S-a introdus o noua optiune: „Facturi servicii electronice” utila pentru importul tranzactiilor de iesire cu aceeasi denumire.
 • COMENZI FURNIZORI – A fost corectata procedura de stornare a comenzilor.
 • FACTURA IN ASTEPTARE – Se completeaza termenul scadent conform configurarii existente lapartener.
 • INTRARI IN STOC – Pentru tranzactiile salvate ca neoperate au fost scoase validarile care asigurau inregistrarea completa a datelor.
 • MISCARI INTERNE STOC – Idem.
 • IESIRI DIN STOC – Idem.
 • COMENZI CLIENTI – Avertizarea de la selectarea clientului, privind existenta facturilor cu intarziere la plata, se face la modul general nu detaliat pentru fiecare factura.
 • IESIRI DIN STOC – Idem.
 • IESIRI – La preluarea automata din stoc pe baza scanarii codurilor externe ale articolelor si a seriilor, s-au introdus doua metode de identificare pentru articolele cu serie: „Preluare din raft”, „Preluare din cos”. Prima metoda citeste codul articolului o singura data dupa care se citesc toate seriile articolului respectiv pana se egaleaza cantitatea facturata cu cea livrata sau operatorul modifica in interfata tipul citirii de pe serie pe articol. A doua metoda citeste o singura serie pentru un cod de articol identificat dupa care solicita automat o noua identificare de articol.
 • IESIRI – A fost limitata micsorarea fereastrei de inregistrare a datelor.
 • IESIRI – In grila observatiilor pentru articole se pot inregistra, prin intermediul butonului „+” – Diverse, gestiunile din care s-a facut livrarea articolelor si cantitatea livrata, corespunzatoare unitatiide masura din document.
 • IESIRI – S-a corectat generarea seriilor pe bucata, pe intervale de valori, in observatii articole.
 • IESIRI AVIZE CUSTODIE – A fost corectata procedura de identificare a avizelor in vederea stornarii.
 • GENERATOR IESIRI – S-au adaugat coloanele „Gestiune” si „Pret inregistrare” in fereastra de selectie a articolelor. Coloana „Pret inregistrare aduce valori numai cand adaosul pozitiei de stoc este diferit de 0. S-a facut coloana „Cant.” editabila.
 • CASSA – In view-ul mare s-a adaugat coloana „Agent”.
 • INVENT AR – Corectie redimensionare interfata.
 • OFERTE – S-au corectat inconsecventele de tratare a ofertelor pe comenzi clienti si facturi iesire.
 • INFORMA TII DE LA CLIENT – Idem.
 • IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII – S-a introdus o noua constanta generala de functionare, referitoare la importul intrarilor de la furnizori: „Intrari furnizori – carnet NIR impus de pachetul de date importat” DA/NU.

Casa de marcat:

 • EMULARE TASTATURA – A fost modificata interfata facandu-se redimensionabila si afisandu-se coloana punctelor de fidelizare numai in cazul in care constanta: „Fidelizare prin puncte bonus aplicate articolelor achizitionate” are valoarea „DA”.
 • EMULARE T AST A TURA – S-a modificat programul in sensul asigurarii posibilitatii introducerii si extragerii de numerar pentru casele de marcat SuccesM.
 • EMULARE TASTATURA – La listarea de pe interfata procedurii s-a introdus posibilitatea editarii textului nefiscal (TEXTNEFISCAL) si observatiilor (OBSERVATII) de pe bon, prin intermediul constantelor specifice.

  Salarii:

• CALCUL STOPAJ LA SURSA – La calculul contributiei de sanatate se tine cont de plafonul maxim introdus in constantele „Personal/Salarizare”, pentru toate tipurile de contracte, exclusiv cele de arenda la care incadrarea in plafon se face la sfarsitul anului, de catre organul competent.

Satelit:

• CUPLARE DATE DE LA SATELIT – A fost corectata preluarea monetarelor cu discount.

Service auto:

• COMANDA – S-a adaugat campul „Responsabil” realizare comanda. Selectia se face din nomenclatorul de personal.

WMEdi:

 • EXPORT FACTURI EDINET – A fost adaugat, la exportul facturii simple de iesire, tag-ul <DeliveryDetail> referitor la data si numarul avizului de expeditie. A fost dezvoltat exportul articolelor cu taxa verde (taxa se declara in IDENTIFICARE > Identificare taxe facturate clientilor).
 • EXPORT FACTURI DOCXCHANGE2 – A fost introdus tag-ul:
  <ReceiptDocumentReference>
  <ID>9999</ID>
  <IssueDate>2010-01-10</IssueDate>
  </ReceiptDocumentReference>
 • EXPORT FACTURI DOCXCHANGE2 – Au fost operate corectii pentru facturile care contin articole cu taxa verde. S-a modificat dimensiunea maxima pentru numarul comenzii de la 10 caractere la 12.
 • EXPORT FACTURI DOCXCHANGE – Pentru facturile cu taxare inversa, in tag-ul <Note> se editeaza textul: „Taxare inversa conform art. 331, alin 1 / C.F.”.

 

 

 

0 Continue Reading →

Versiune nouă WinMentor 839.04

Liste: Mentor 

 •  In “Jurnal cumparari” s-au adaugat coloanele: Baza taxabile %Old, TVA taxabile %Old, Baza taxabile %Old2, TVA taxabile %Old2, corespunzatoare bazelor de calcul pentru TVA si valorii calculate a TVA-ului pentru cotele de TVA specificate in constantele: TVA – procent vechi pentru regularizari 1 si 2.
 •  In „Iesiri sinteza” din MISCARI s-au introdus coloanele: „GLN sediu livrare”, „Bonuri CM – cumulat pe factura” ce reprezinta numarul de bonuri de casa de marcat stinse de factura, ce se scad din numarul de bonuri declarate pe monetarele importate din alte aplicatii, in raportarea D394.
 •  In meniul MISCARI s-a introdus o noua lista „Ambalaje puse pe piata” corespunzatoare tranzactiilor de iesire, pe baza configurarilor operate in nomenclatorul de articole, tab-ul „Ambalaj”.

Comercial

 • In lista „Informatii catre clienti”, din meniul CLIENTI, s-au introdus coloanele: „Agent” si „Autorizatie speciala”.OBSERVATII 

• Au fost operate corectii privind dimensionarea ferestrelor si view-urilor mari pentru cazul utilizarii aplicatiei pe sistemele de operare Windows 8, 8.1, 10. Lucram inca la definitivarea modificarilor.

Mentor: 

 • AMBALAJE – A fost modificata interfata de inregistrare a articolelor prin introducerea unui nou tab: „Ambalaj”, utilizat in vederea detalierii naturii ambalajelor in care se face livrarea articolelor: material, masa, tip, categorie de raportare lunara, categorie de raportare anuala. Pe baza datelor inregistrate se va putea genera declaratia lunara si anuala a ambalajelor puse pe piata.
 • NOMENCLATOR PARTENERI – In campul „Cod fiscal” se pot inregistra coduri de pana la 25 caractere.
 • INFO STOC – In grila situatiei stocurilor s-a introdus coloana „Furnizor”.
 • PRELUARE PRETURI – A fost retratata completarea automata a pretului pe comenzi si iesiri inconditiile respectarii cantitatii minime obligatorii si tinand cont in ordine de: existenta ofertei pentru

  client, existenta ofertei generale, categoria de pret asociata clientului, pretul implicit din nomenclator.

 • COMENZI CLIENTI RETUR – Daca sediul de livrare selectat este de tip „Sediu social”, la retur sevor aduce si comenzile care au fost inregistrate pe Cod locatie = 0.
 • INTRARI/IESIRI – Modificat returul avansurilor inregistrate cu cote diferite de TVA pe documentelede tur.
 • IESIRI – S-a introdus posibilitatea preluarii automate a articolelor din stoc (cu sau fara serii – pebucata sau lot) pe baza confirmarii articolelor facturate prin scanare, la livrare.
 • IESIRI – Facturile emise de terti sau clienti nu mai folosesc carnet de documente. Modificarea unei tranzactii creata anterior acestei versiuni de program, va elibera automat numarul din carnetul utilizatsi va inhiba selectia carnetului de documente (???)
 • TRANSFERURI – S-a introdus coloana „Acciza” la listarea transferurilor, din interfata inregistrariitranzactiei.
 • MONETARE – Cota de TVA a articolelor cuprinse de monetar corespunde nomenclatorului de articole.
 • MONETARE – Discount-ul se detaliaza automat pe cote de TVA daca este rezultatul preluarii datelor de la casa de marcat utilizata in regim emulare tastatura. Daca este introdus manual sau rezultat al preluarii datelor din alte aplicatii, detaliarea se va face obligatoriu inainte de salvarea lui. Discount-ul astfel preluat sta la baza calculului discount-ului la nivel de pozitie din monetar, afectand jurnalul de vanzari, D300 si D394.
 • TREZORERIE – S-a reactivat optiunea „Recalcul bonuri CM” care populeaza acum, in cazul utilizarii caselor de marcat, in regim emulare tastatura, discount-ul pe cote de TVA pentru monetarele deja inregistrate in luna de lucru.
 • Casa de marcat: 
  • EMULARE TASTATURA – A fost introdusa o noua metoda de fidelizare clienti prin intermediul acumularii de puncte ce sunt asociate articolelor. Functioneaza identic ca pe IESIRI. Metoda se activeaza punand urmatoarea constanta pe DA.
  • CONSTANTE GENERALE – A fost adaugata o noua constanta de functionare pentru casa de marcat: Fidelizare prin puncte bonus aplicate articolelor achizitionate (DA/NU). Nu poate fi salvata cu valoarea DA daca constanta “Modul FIDELIZARE CLIENTI activat” are valoarea DA.
  • COMENZI CLIENT – Se pot inchide prin listarea la casa de marcat ACTIVA/Total K.

Salarii

 • CONDITII DE SALARIZARE – S-a introdus posibilitatea precizarii marimii nominale a avansului. Preluarea in “Sume pentru avans” se face prin intermediul selectiei angajatilor, in conditiile in care constanta de mai jos are valoarea “DA”.
 • CONSTANTE GENERALE – A fost adaugata o noua constanta de Personal/Salarizare: 5.2.07 . Utilizare avans nominal din conditii de salarizare (DA/NU). Efectul ei consta in popularea grilei sumelor de avans cu valorile precizate in conditii de salarizare.
 • FORMA TII – Corectie modificare inregistrare.Service: 
 • BARA DE BUTOANE PROPRIE – Se poate personaliza utilizand toate optiunile de meniu existente.
 • MODIFICARE VALORI – S-a adaugat posibilitatea actualizarii denumirii sediului social pentruparteneri.

  WMEdi: 

  • DOCXCHANGE 2 – Corectie export factura la aviz pentru cazul in care exista articole cu taxe. Se reface numerotarea articolelor facturii, din cauza includerii taxelor in descrierea articolelor pentru care se calculeaza.
  • DOCXCHANGE 2 – A fost introdus tag-ul /invoice:DXInvoice /InvoiceLine /AlowanceCharge /PerUnitAmount pentru articolele cu taxe si corectat tag-ul 
  • DOCXCHANGE 2 – Se completeaza tag-ul pentru facturile de corectie.
  • EDINET – Actualizare coduri TV A 19%.

 

0 Continue Reading →

Trecerea la noua cotă de TVA 19% – WinMentor

Trecerea la noua cotă de TVA 19% – WinMentor

Incepand cu 1 Ianuarie 2017, se va reduce TVA de la 20%, asa cum este in prezent, la 19%.

Utilizatorii au obligatia de a realiza o SALVARE DE FIRMA inaintea efectuarii ori- carei modificari descrise in documentatie si totodata de a verifica corectitudinea salvarii datelor.

Etapele din documentatia atasata vor fi parcurse in “Luna curenta” = IANUARIE 2017, asiguran- du-se ca NU EXISTA alte luni deschise (generate) sau tranzactii efectuate in luna. Daca exista va fi necesara stergerea lor.

Vezi documentatia

In cazul în care ai nevoie de asistență ne poți contacta la numărul de telefon: 0747233613 sau prin email la adresa office@unserver.ro

0 Continue Reading →

Versiune nouă WinMentor 831.26

Versiune nouă WinMentor 831.26

Liste:
Mentor

 •  In “Jurnal vanzari” s-au adaugat coloanele: Baza TVA Old%, Valoare TVA Old%, Baza TVA Old2%, Valoare TVA Old2%, corespunzatoare cotelor vechi de TVA.
 •  Similar “Jurnal cumparari” s-au adaugat coloanele: Baza taxabile %Old, TVA taxabile %Old, Baza taxabile %Old2, TVA taxabile %Old2.
 •  Tot in “Jurnal de vanzari” s-a modificat modul de tratare a tranzactiilor cu regim special de scutire. Acum se completeaza si baza de calcul a TVA-ului (corespunzator marjei), valoarea TV A-ului.

  Comercial

  Au fost corectate valorile coloanelor: Valoare achizitie si Valoare adaos din lista “Urmarire incasari”.

  OBSERVATII

• Au fost operate corectii privind dimensionarea ferestrelor si view-urilor mari pentru cazul utilizarii aplicatiei pe sistemele de operare Windows 8, 8.1, 10. Lucram inca la definitivarea modificarilor.

Mentor:

 • CONFIGURARE LISTE – In tab-ul “Configurare coloane” se afiseaza ordonate alfabetic coloanele neutilizate in lista.
 • CONSTANTE GENERALE – A fost adaugata o noua constanta de functionare: 8.3.06 . %Ad de pe oferta afecteaza pretul facturat fara sa se afiseze (Da/Nu). Efectul ei consta in afisarea sau neafisarea valorii procentului de adaos existent pe oferta fara sa altereze pretul preluat.
 • FACTURA IESIRE INFOCM – S-a corectat salvarea facturii in cazul atribuirii si stergerii repetate a valorii “Da” pentru “flag-ul InfoCM” si a precizarii numarului de bonuri asociate.
 • IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII – S-a introdus posibilitatea importarii comenzilor catre furnizori. Structura fisierului utilizat pentru import este in anexa “Comenzi furnizori” din directorul DOCUMENT A TIE.

  Satelit:

• CUPLARE – A fost corectata cuplarea monetarelor generate pe baza bonurilor de la casa de marcat, inregistrate prin emulare tastatura.

WMEdi:

• DOCXCHANGE 2 – Corectie export factura la aviz.

În cazul în care ai nevoie de asistență ne poți contacta la numărul de telefon: 0747233613 sau prin email la adresa office@unserver.ro

 

0 Continue Reading →