WinMENTOR 23.121/1 cuprinde modificări la modul de calcul al salariilor pentru firmele cu facilități fiscale din domeniul Construcțiilor, Agroalimentar și Crearea programelor informatice, începând cu luna noiembrie 2023, implementarea sistemului de garanție – returnare SGR, precum și alte corecții și actualizări.


 

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din luna / versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are același număr înainte de „/” (de exemplu: trecem de la versiunea 23.121/1 la versiunea 23.121/2), nu trebuie să executați procedura de verificare de structuri, însă este necesară procedura de actualizare constante (automată la install sau manuală pe fiecare firmă) dacă sunt introduse constante noi de la o versiune la alta.SECTIUNEA DATE

 

MENTOR:

• Constantă nouă: Afisare observatii articol la preluare comenzi pe comenzi interne, valoare implicita NU. Setarea ei pe DA face ca pe ininterfața de preluare comenzi client pe comanda internă să apară un camp nou – Observatii – în care sunt afișate observațiile de la nivel de linie articol din comenzile client;

• S-a corectat afișarea datei de expirare de pe adăugare articole pe documente;

• S-a implementat Sistemul de garantie – returnare SGR, pentru detalii consultați documentul cu același nume.

 


SALARII:

• Constantă nouă Angajatorul desfasoara activitati de creare programe informatic, valoare implicită NU – trebuie setată manual pe DA începând cu luna noiembrie 2023 pe firmele care au angajați ce beneficiază de scutirile din acest domeniu;

• S-a modificat modul de calcul al salariilor pentru firme le cu facilități fiscale din domeniul Construcțiilor, Agro-Alimentar și Creare programe informatice – pentru detalii consultați documentul MODIFICARI SALARII NOIEMBRIE 2023 care însoșeste această versiune.

• Corecție calcul baza minimă contribuții în cazul angajaților care beneficiază de suma de 200 lei netaxabili și castigă sub nivelul minim stabilit de lege;


eFACTURA:

CONSTANTE

Import facturi eFactura: articole generice pt echivalare articole – se vor putea adăuga articolele generice folosite la importul documentelor eFactura.

Import facturi eFactura: articole generice pt. discount document- se vor putea adăuga articolele generice atribuite discounturilor de pe documentele eFactura.

Evidentiere intarziere upload SPV prin culori(eFactura) – ce poate lua valorile Da/ Nu, pe valoarea DA în view-ul de facturi de ieșire și facturi la avize se vor colora facturile care au depășit termenul de 5 zile și nu au fost încărcate în SPV, obligatoriu începând cu 1.01.2024.

• Director import facturi intrare din sistemul eFactura – modificare tip constantă, acum putandu-se selecta directorul creat, anterior trebuia scrisă această cale.

• Pentru TipSAFT=381-storno se exporta in XML codul(eFactura) – cu valori posibile: 380 (factura initiala) și valori negative (valoarea implicită), care generează în xml linii cu valori negative și tip SAFT 380 aferente liniilor din factura și valoarea 381 (credit note) și valori pozitive, care genereaza în xml linii cu valori pozitive aferente liniilor din factura cu tip 381 nota creditare.