WinMENTOR 23.101/1 cuprinde parametrii de la salarii modificați conform noului salariu minim din octombrie 2023, corectarea problemelor de la înregistrările contabile de la stingerea TVA-ului neexigibil și corectarea soldului inițial la Registrul de casă atunci când se lucrează cu plăți din casă la salarii.


 

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, numărul de versiune din luna/versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are același număr înainte de „/” (de exemplu: trecem de la versiunea 23.101/1 la versiunea 23.101/2), nu trebuie să executați procedura de verificare de structuri, însă este necesară procedura de actualizare constante (automată la install, sau manuală pe fiecare firmă), dacă sunt introduse constante noi de la o versiune la alta.

Nota: Pentru actualizarea listelor de adeverințe cu noul format, în NEW este necesar ca la instalarea de versiune, la pasul „Actualizare bază de date” să se bifeze și „Actualizare liste”.

 


Actualizare incrementală în 23.10.2023 la Versiunea 23.101/3


MENTOR
• Pe mariri de stoc/bonuri de consum – s a refacut editabil campul de Furnizor pe sectiunea de livrare.

 


Actualizare incrementală în 17.10.2023 la Versiunea 23.101/2


MENTOR
• Nomenclatoare – Casa&Banca – Monede si cursuri valutare: s-a actualizat preluarea
automata a cursurilor de la BNR conform ultimelor modificari facute de acestia:
https://bnr.ro/Exchange-rate-list-in-XML-format-7512-Mobile.aspx

 

SECTIUNEA LISTE

MODULUL MENTOR
 • Trezorerie – Registrul de casă: s-a corectat soldul inițial din luna curentă care nu ținea cont de plățile salariale făcute din casă în luna anterioară.

 


 

SECTIUNEA DATE

MODULUL MENTOR
 • S-au corectat notele contabile de stingere a TVA-ului neexigibil pe documentele cu TVA la încasarea (pe versiunea anterioară, la refacere stocuri solduri, nota contabilă aferentă era ștearsă);
 • Trezorerie – Import extrase format MT940 CEC: în anumite situații nu era impo

MODULUL SAF-T
 • Corecție la TaxCode-urile aduse pe tranzacțiile de retur plăți în avans la furnizori, sau retur încasări în avans de la clienți;
 • A fost introdus TaxCode automat pe diminuările de stoc cu TVA.

MODULUL
SALARII
 • Deducerea personală de bază: intervalele și valorile deducerilor persone de bază s-au modificat începând cu luna octombrie 2023 (formulele fiind În funcție de salariul minim pe economie). Acestea au fost actualizate în tablele referioare la deduceri din NEW- LUNA, începând cu versiunea 23.101/1 și se vor actualiza automat pe lunile >= octombrie 2023.

  ***Atenție!
  Firmele nou create vor avea tabelul de deduceri nou (valabil din octombrie 2023), astfel, dacă se creează o firmă cu luna de început anterioară lunii octombrie 2023, trebuie adusă tabela DEDGEN1 dintr-un NEW -LUNA mai vechi (anterior versiunii 23.101).

 • Parametri noi salarii începând cu octombrie 2023:
  Constante:
  Parametri ce se vor actualiza automat la recalcul cu noua versiune:
  – Salar minim pe economie: 3300;
  – Plafon venit lunar pentru calcul baza indemnizații: 39600;

  Parametri ce trebuie actualizați manual:
  – Limita superioară venit pentru. calcul deduceri tineri: 5300;
  – Valoare deducere persoane tinere: 495.

  Nomenclatoare – Salarii minime:
  – Pentru firmele din domeniul agro-alimentar, în nomenclator va rămâne 3000 lei;
  – Pentru celelalte firme, inclusiv cele din domeniul construcțiilor, salariul minim din nomenclator se va modifica din 3000 în 3300.

 • Alte implicații ale modificărilor salariului minim în calculul salarial:
  – Condiții de salarizare – va fi permisă salvarea combinației Salar tarifar 3300 din care scutit cf. OUG – 200, atât timp cât salariul minim este modificat în nomenclatorul de salarii minime;
  Notă: La firmele agro-alimentare va rămâne salariul minim 3000.
  – Baza minimă pentru calcul contribuții part time va fi 3100 (3300 din constanta cu Salar minim – 200 suma scutită din condiții de salarizare);

 • Adeverințe:
  – La Listă certificate – Anexa 10 s-au adăugat următoarele coloane: Cod indemnizație, Bază calcul, Număr zile bază de calcul, Media zilnică, Număr zile suportate de angajator, Valoare indemnizație suportată de angajator, Număr zile suportate din FNUASS, Valoarea indemnizației suportată din FNUASS;
  – În modul de lucru cu adeverințe, fără utilizarea editorului de text Word, după selectarea adeverinței „Listă certificate – Anexa 10”, se va afișa macheta de configurare a listării documentului, de unde se pot configura coloanele tabelului.