WinMENTOR 23.041/3 cuprinde opțiunea de validare online pentru e-Factura, posibilitatea completării automate a adresei pentru locurile de Încărcare/Descărcare pentru e-Transport, diverse corecții în modul de calcul al salariilor pentru angajații ce beneficiază de suma de 200 lei scutită de contribuții și impozit și pentru angajații cu contracte multiple de pe firmele de facilități, precum și alte modificări și dezvoltări pentru celelalte module.


 

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din luna/versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are acelaşi număr înainte de „/” (de exemplu: trecem de la versiunea 23.041/1 la versiunea 23.041/2), nu trebuie să executaţi procedura de verificare de structuri, însă este necesară procedura de actualizare constante (automată la install sau manuală pe fiecare firmă) dacă sunt introduse constante noi de la o versiune la alta.

 


 

SECTIUNEA LISTE

MENTOR:

• Stocuri – Nomenclator articole – S-a introdus coloana Prezent SAF-T;

• Mişcări – Intrări sinteză şi Ieşiri sinteză – s-a introdus coloana Decontare internă;

SALARII

• Sume asimilate salariilor – s-a introdus coloana denumită ContBanca, unde va fi afişat contul angajatului specificat în Fişa de personal pentru plăţile direct pe cont.


SERVICE AUTO:

• Listarea devizului în Service auto – a fost adăugată variabilă Responsabil;

• Adăugare coloane noi în listele Raport producţie – Comenzi închise şi Urmărire comenzi facturi din Service Auto.


MENTOR:

• Trezorerie – s-a rezolvat problema de la Import încasări – nu se ţinea cont de constanta Director implicit cu fişiere de importat ;

• Interne – Import din alte aplicaţii – a fost adăugată variabila IDProducator pentru Articole Noi;

• Import din alte aplicaţii – Facturi ieşire – au fost adăugate variabile pentru Nr voucher vacanţă şi eFactura:Observaţii (NrVoucher şi EfactObs).

 

 

 

SECTIUNEA DATE

SALARII:

• Corecţie privind calculul sumei de 200 lei scutiţi pentru perioadele de concedii de boală anterioare anului 2023 (suma trebuie să se calculeze şi pe perioadele de concedii de boală doar începând cu ianuarie 2023);

• Corecţie privind modul de calcul al sumei de 200 lei scutiţi pentru angajaţii cu Salar tarifar de încadrare orar în condiţii de salarizare;

• Corecţie la calculul sumelor din net în brut de pe Salarii realizate excepţii în cazul în care salariatul are şi rețineri neimpozabile;

• Corecţie în cazul contractelor multiple de pe firmele cu facilităţi fiscale din domeniul salariilor în cazul în care unul din contracte beneficiază de facilităţi şi altul nu (contracte de administrator, cenzor samd);

• Zilieri – Import registru zilieri din fişier format CSV – s-a actualizat structura de import conform modificărilor din Registrul electronic de evidenţă.


CASA DE MARCAT:

• S-a rezolvat blocajul de pe macheta de „Emulare tastatură” când se lucra cu ToolBar şi se introducea un cod de bare de pe Pad-ul numeric.


RESTAURARE:

• S-a rezolvat problema restaurării datelor proprii firmei din salvări (din Firma.dat).


SERVICE

• Întreţinere: SAF-T: Verificare TaxCode pe documente – a fost corectată eroarea Tabel is Full;

• Au fost tratate în procedura de SAF-T: Verificare TaxCode pe documente şi avizele; de asemenea, a fost corectată situaţia în care avizele cu TaxCode cu valoarea 0 erau aduse în lista de erori.


E-Factura:

• Constantă nouă: Validarea facturilor transmise se face(eFactura), care vine implicit cu valoarea Online (validarea se face prin intermediul funcţiilor API integrate în aplicaţie). Mai poate lua valoarea: prin DukIntegrator pentru modul de lucru clasic de validare cu validatorul descărcat local;

• S-a corectat valoarea procentului de TVA dus în XML pentru pentru situaţiile în care era folosită opţiunea de generare xml din View şi se exportă un procent multiplicat cu 100 (dădea eroare la validare);

• S-a corectat valoarea dusă la cantitate şi preţ în xml pentru facturi la aviz cu UM secundară. Anterior, deşi pe document erau specificate cantităţi şi preţ în UM secundară, în xml erau duse informaţii la o paritatea raportată la UM principală.


E-Transport:

• A fost introdusă posibilitatea completării automate a datelor privind strada şi numărul locaţiei de Încărcare/Descărcare pe macheta Date E-transport pentru locurile de încărcare şi descărcare, dacă informaţia se regăseşte la nivel de gestiune pentru articolele de pe document sau dacă partenerul din România are completată strada şi numărul la sediul selectat pentru livrare.


WmDecl:

A fost introdusă posibilitatea afişării versiunii în partea de sus a executabilului, atunci când este deschis.