WinMENTOR 22.041/1 cuprinde Modificari/Dezvoltari SAF-T și eFactura. 

LISTE:

Mentor:

• În lista Fişa de cont (2) s-a mărit câmpul afişat pentru Denumire gestiune la 65 de caractere;

• S-au corectat informaţiile aduse în câmpul de Număr comandă client din lista de Ieşiri în cazul în care pe factură/aviz se rezolvă comanda prin articol echivalent.


MENTOR:

• eFactura 

– s-a modificat algoritmul de completare a datelor în xml pentru clienți pesoane fizice astfel încât să se valideze fără erori;

– la facturile plătite cu vouchere de vacanță ce trebuie transmise începând cu data de 01.04.2022 se va alege la Scadenţă – Tip plată – Online (vezi documentul Documentaţie e-Factura actualizat).


• SAFT-T:

– Trezorerie – s-a refăcut completarea taxcode-urilor pentru SAF-T în cazul plăţilor facturilor cu tva la încasare;

– S-a rezolvat problema partenerilor care, deşi nu aveau bifa de Prezent pe declaraţia SAF-T, se regăseau în declaraţie;

– Atunci când se lucrează cu ieşiri prin cont intermediar, la rubrica ContSaft din TaxDecl se va duce contul din tipul contabil setat ca intermediar pe ieşire;

– S-au rezolvat taxcode-urile pentru tranzacţiile cu parteneri din Marea Britanie;

– S-a rezolvat completarea câmpului ContSaft din TaxDecl de pe facturile la aviz cu servicii;

– Constante noi: 

• SAF-T: Articol de tip serviciu încadrat la importuri de bunuri – articolul setat aici va fi tratat ca import de bunuri din UE sau non UE la completarea taxcode-urilor pe documente, chiar dacă se află pe factura separată de cea a bunurilor

aferente;

• SAF-T: Includere servicii în valoare bunuri din facturi comune – vine implicit pe DA şi face ca serviciile aflate pe o factură de import cu bunuri să fie tratate la taxcode tot ca import de bunuri, considerându-se servicii adiacente mărfurilor de pe factură.


SALARII

– Alte drepturi/penalizări – s-a corectat calculul primelor din net în brut să se efectueze numai pentru pesoanele selectate;

– Adeverinţe Word – s-au adus modificări/corecţii la următoarele:

  • tag-uri adeverinţă de vechime şi cea de CAS (trebuie reimportat şablon),

  • SQL-uri cu adeverinţă coasiguraţi pentru că nu aducea în unele situaţii datele angajatului,

  • SQL Anexa 10 pentru eroarea token şi tipurile de cod asig. ca să aducă informaţiile corect,

  • SQL adeverinţă de vechime pentru că nu aducea toate datele la angajat şi la acte adiţionale,

  • SQL CASS să aducă număr zile, venitul brut (pentru sql-uri trebuie reimportat formatul word).