Liste: Mentor 

 •  In “Jurnal cumparari” s-au adaugat coloanele: Baza taxabile %Old, TVA taxabile %Old, Baza taxabile %Old2, TVA taxabile %Old2, corespunzatoare bazelor de calcul pentru TVA si valorii calculate a TVA-ului pentru cotele de TVA specificate in constantele: TVA – procent vechi pentru regularizari 1 si 2.
 •  In „Iesiri sinteza” din MISCARI s-au introdus coloanele: „GLN sediu livrare”, „Bonuri CM – cumulat pe factura” ce reprezinta numarul de bonuri de casa de marcat stinse de factura, ce se scad din numarul de bonuri declarate pe monetarele importate din alte aplicatii, in raportarea D394.
 •  In meniul MISCARI s-a introdus o noua lista „Ambalaje puse pe piata” corespunzatoare tranzactiilor de iesire, pe baza configurarilor operate in nomenclatorul de articole, tab-ul „Ambalaj”.

Comercial

 • In lista „Informatii catre clienti”, din meniul CLIENTI, s-au introdus coloanele: „Agent” si „Autorizatie speciala”.OBSERVATII 

• Au fost operate corectii privind dimensionarea ferestrelor si view-urilor mari pentru cazul utilizarii aplicatiei pe sistemele de operare Windows 8, 8.1, 10. Lucram inca la definitivarea modificarilor.

Mentor: 

 • AMBALAJE – A fost modificata interfata de inregistrare a articolelor prin introducerea unui nou tab: „Ambalaj”, utilizat in vederea detalierii naturii ambalajelor in care se face livrarea articolelor: material, masa, tip, categorie de raportare lunara, categorie de raportare anuala. Pe baza datelor inregistrate se va putea genera declaratia lunara si anuala a ambalajelor puse pe piata.
 • NOMENCLATOR PARTENERI – In campul „Cod fiscal” se pot inregistra coduri de pana la 25 caractere.
 • INFO STOC – In grila situatiei stocurilor s-a introdus coloana „Furnizor”.
 • PRELUARE PRETURI – A fost retratata completarea automata a pretului pe comenzi si iesiri inconditiile respectarii cantitatii minime obligatorii si tinand cont in ordine de: existenta ofertei pentru

  client, existenta ofertei generale, categoria de pret asociata clientului, pretul implicit din nomenclator.

 • COMENZI CLIENTI RETUR – Daca sediul de livrare selectat este de tip „Sediu social”, la retur sevor aduce si comenzile care au fost inregistrate pe Cod locatie = 0.
 • INTRARI/IESIRI – Modificat returul avansurilor inregistrate cu cote diferite de TVA pe documentelede tur.
 • IESIRI – S-a introdus posibilitatea preluarii automate a articolelor din stoc (cu sau fara serii – pebucata sau lot) pe baza confirmarii articolelor facturate prin scanare, la livrare.
 • IESIRI – Facturile emise de terti sau clienti nu mai folosesc carnet de documente. Modificarea unei tranzactii creata anterior acestei versiuni de program, va elibera automat numarul din carnetul utilizatsi va inhiba selectia carnetului de documente (???)
 • TRANSFERURI – S-a introdus coloana „Acciza” la listarea transferurilor, din interfata inregistrariitranzactiei.
 • MONETARE – Cota de TVA a articolelor cuprinse de monetar corespunde nomenclatorului de articole.
 • MONETARE – Discount-ul se detaliaza automat pe cote de TVA daca este rezultatul preluarii datelor de la casa de marcat utilizata in regim emulare tastatura. Daca este introdus manual sau rezultat al preluarii datelor din alte aplicatii, detaliarea se va face obligatoriu inainte de salvarea lui. Discount-ul astfel preluat sta la baza calculului discount-ului la nivel de pozitie din monetar, afectand jurnalul de vanzari, D300 si D394.
 • TREZORERIE – S-a reactivat optiunea „Recalcul bonuri CM” care populeaza acum, in cazul utilizarii caselor de marcat, in regim emulare tastatura, discount-ul pe cote de TVA pentru monetarele deja inregistrate in luna de lucru.
 • Casa de marcat: 
  • EMULARE TASTATURA – A fost introdusa o noua metoda de fidelizare clienti prin intermediul acumularii de puncte ce sunt asociate articolelor. Functioneaza identic ca pe IESIRI. Metoda se activeaza punand urmatoarea constanta pe DA.
  • CONSTANTE GENERALE – A fost adaugata o noua constanta de functionare pentru casa de marcat: Fidelizare prin puncte bonus aplicate articolelor achizitionate (DA/NU). Nu poate fi salvata cu valoarea DA daca constanta “Modul FIDELIZARE CLIENTI activat” are valoarea DA.
  • COMENZI CLIENT – Se pot inchide prin listarea la casa de marcat ACTIVA/Total K.

Salarii

 • CONDITII DE SALARIZARE – S-a introdus posibilitatea precizarii marimii nominale a avansului. Preluarea in “Sume pentru avans” se face prin intermediul selectiei angajatilor, in conditiile in care constanta de mai jos are valoarea “DA”.
 • CONSTANTE GENERALE – A fost adaugata o noua constanta de Personal/Salarizare: 5.2.07 . Utilizare avans nominal din conditii de salarizare (DA/NU). Efectul ei consta in popularea grilei sumelor de avans cu valorile precizate in conditii de salarizare.
 • FORMA TII – Corectie modificare inregistrare.Service: 
 • BARA DE BUTOANE PROPRIE – Se poate personaliza utilizand toate optiunile de meniu existente.
 • MODIFICARE VALORI – S-a adaugat posibilitatea actualizarii denumirii sediului social pentruparteneri.

  WMEdi: 

  • DOCXCHANGE 2 – Corectie export factura la aviz pentru cazul in care exista articole cu taxe. Se reface numerotarea articolelor facturii, din cauza includerii taxelor in descrierea articolelor pentru care se calculeaza.
  • DOCXCHANGE 2 – A fost introdus tag-ul /invoice:DXInvoice /InvoiceLine /AlowanceCharge /PerUnitAmount pentru articolele cu taxe si corectat tag-ul 
  • DOCXCHANGE 2 – Se completeaza tag-ul pentru facturile de corectie.
  • EDINET – Actualizare coduri TV A 19%.