Expert evaluare risc la securitatea fizica. Va ofera servicii de consultanta si intocmire evaluari de risc la securitatea fizica. Ratiunea pentru care s-au infiintat o reprezinta prevederile HG 301/2012 privind normele de aplicare a Legii 333/2003 si Instructiunea M.A.I nr. 9 / 2012 conform careia: organele centrale de specialitate ale administratiei publice si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu au obligatia de a-si intocmi evalauarea de risc la securitatea fizica pana la data de 31.12.2015.
Site-ul ofera si un formular inteligent prin care puteti afla nivelul riscului dvs.

Servicii oferite: Web Design & Development, Corporate ID
Vezi proiect: Expert Evaluare Risc

.