D112

 • Corecție asupra modului de declarare a impozitului pe sucursale în cazul rectificativelor de pe luna martie, atunci cand in firma au fost cazuri de somaj tehnic stare de urgenta

 • S-a corectat completarea sectiunii de asigurat in cazul in care o persoana cu mai multe contracte de munca in cadrul firmei inceteaza activitatea in timpul unei luni in care nu are nicio zi lucrata

  Liste

 • In listele „Borderou certificate medicale” si „Certificate medicale” a fost introdusa și indemnizatia cu cod 51„Boala infectocontagioasa pentru care se instituie masura izolarii”

Update ver.223.03 (27.11.2020)

D112

 
 • Corectie asupra campurilor B4_26 (CAS aferent indemnizatiei program redus cf. OUG 132) și B4_27 (CAS aferent indemnizatiei ingrijire copil cf. OUG 147) raporate pe firmele care aplica facilitatile din domeniul constructiilor

 • Corectie privind impozitul declarat pentru angajatii cu contracte multiple din care unul neimpozabil, celalalt supus impozitarii

 • Corectie privind vizualizarea anexei 1.2, sectiunea A, randul 11 Contributie asigurari sociale

 • Corectie privind vizualizarea anexei 1.2, sectiunea E4 Destinatia sumelor … reprezentand 2% sau 3,5% din impozit in cazul angajatilor cu contracte multiple

Update ver.223.02 (24.11.2020)

D112

 • Corectie asupra campului B_pensie pentru cazurile in care angajatul are indemnizatie de somaj urgenta din luna anterioara si nu are nimic lucrat in luna curenta

 • Corectie privind campul Alte deduceri – va cuprinde si ratele de pensii private platite de angajat

 • Corectie privind impozitul de plata in cazul contractelor de internship pe firmele ce aplica facilitatile din domeniul constructiilor